Vítejte na stránkách srazu Lhot a Lehôt
Copyright © 2011 by "Mates"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mates.steffek@gmail.com
Vranová Lhota
Vranová Lhota
 
   Obec je poprvé připomínána roku 1258  v listině krále Přemysla Otakara II., kdy se pod názvem New Bramow dostává pod soudní moc města Jevíčka. Byla založena v údolí řeky Třebůvky na důležité obchodní zemské cestě na severním úpatí Drahanské vrchoviny na dohled od jižních svahů vrchoviny Zábřežské. V roce 1350 uvádí se jménem Lhota, kdy jde už o rozsáhlý statek, jehož majitelé měli své sídlo na rytířském hradu Vraní hoře.
V roce 1406 je v letopisech již zmíněna lhotská tvrz. Byla postavena o něco dále od hradu, jihovýchodním směrem, v ohybu řeky Třebůvky. Roku 1425 je hrad dán králem Zikmundem do zástavy. Roku 1497 je hrad uváděn už jako pustý, rozbořený pravděpodobně za husitských válek. Na přelomu 15. a 16. století některý z často se střídajících zástavních držitelů starou tvrz výrazně přestavěl a rozšířil. S  největší pravděpodobností to byli Lhotští z Ptení, jejichž rod držel Lhotu po většinu let ve století šestnáctém a ještě určitou dobu na začátku století sedmnáctého. Koncem 16. století byly za Dětřicha Lhotského z Ptení nebo za Jana Kobylky z Kobylího prováděny na tvrzi další úpravy, převážně v interiérech. Dalším významným majitelem byli Drahanovští z Pěnčína, kteří sídlili na tvrzi po velmi dlouhou dobu v 17. století. Na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 je ves označena jako Braunölhütten. V roce 1698 byla tvrz Janem Adamem Odřejem z Lichtenštejna přestavěna v renesančním slohu na zámek, který je v roce 1716 připojen k nedalekému biskupickému panství. V roce 1879 -1945 patřil zámek Vranová Lhota Thurn -Taxisům,  dalším majitelům téhož panství. Po konfiskaci jejich majetku státem v roce 1945 převzala zámek obec. V devadesátých letech, po určitých opravách střechy, přichází  již značně zchátralý zámek, do soukromých rukou, ve kterých je dodnes..
      Po celá staletí existovaly vedle sebe v míru a pokoji obce dvě podobného názvu, podobného osudu, Vranová a Vranová Lhota, ležící pár stovek metrů od sebe, rozdělené jen tokem řeky Třebůvky, která občas hrozí velkou vodou. Teprve od roku 1960, v důsledku nového administrativního uspořádání státu v tehdejším Československu, je Vranová úředně integrována do obce Vranová Lhota a od té doby známe již jeden oficiální název:  Vranová Lhota.  Dlužno poznamenat, že obě vesnice se nacházely v průběhu let někdy i v rozdílných politických resp. soudních okresech, ať už v zemi Moravskoslezské nebo později v prostředí Brněnského kraje. Ve jmenovaném roce 1960 byla Vranová Lhota spolu s osadami Hraničky a Jarovice přes svou historicky moravskou orientaci s nesporných hanáckým resp. malohanáckým charakterem začleněna do Východočeského kraje, nejprve do Kraje Hradec Králové,  po roce 2000 do Kraje Pardubice.
Připomeňme také průmyslové podnikání v obci. To má historii jak  v oboru tkalcovském, hutním s těžbou železné  rudy, tak i ve výrobě nábytku. Známá  z 19. století je především huť Rosolda ve vlastnictví rájeckého knížete Salma. Železné hutě na statcích vranovských vznikaly však už ve druhé polovině 16. století, kdy majitelé panství těžili železnou rudu v okolních štolách, tzv. Havířských dírách. Na začátku století dvacátého už Salmova huť končí činnost,  v areálu je zbudována manufakturní  tkalcovna sukna, přeměněná posléze na mechanickou. Po roce 1945 je zde provozována výroba nábytku a stavebních dřevěných dílců. Od roku 1966 nachází se na tomto místě dnes už nejen regionálně významný podnik Armaturka Vranová Lhota, akciová společnost.
Významnými počiny bylo v letech 70. zbudování nové prodejny smíšeného zboží, v období po roce 1989 rekonstrukce základní školy, velkorysá přestavba budovy obecního úřadu v roce 1996, obnova kostela sv. Kateřiny v roce 1999, nákladná rekonstrukce domku čp. 34 na moderní Dům služeb za pomoci prostředků z EU fondu SAPARD v roce 2002, zbudování nové požární nádrže ve Vranové, a rekonstrukce povodňové lávky v r. 2008..
5. - 8.7.2012
Přehled fotek
Miniaplikace
Hlavní sponzoři akce
ODKAZY